Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Specjalista ds. transferu technologii i wiedzy

AUTOR: Agnieszka Lech | 04.02.2013

STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY

w związku z realizacją projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”,

Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”

p.t. „Utworzenie Klastra Kolejowego”

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. transferu technologii i wiedzy

 

Formazatrudnienia:

-umowazlecenie

1.Wymaganianiezbędne:

·         dyspozycyjność,

·         wiedza ekspercka,

·         biegła znajomość języków obcych,

·         doświadczenie w zakresie moderowania i doradztwa.

2.Wymaganiadodatkowe:

1.      wykształcenie wyższe,

2.      znajomość technologii transportu kolejowego,

3.      znajomość wymagań prawnych w  zakresie kolejnictwa (ustawy o transporcie kolejowym, głównych rozporządzeń oraz dyrektyw wspólnoty europejskiej związanych z transportem kolejowym, w tym standardów TSI),

4.      zdolność samodzielnej pracy i analitycznego myślenia,

5.      otwartość w kontaktach z ludźmi,

6.      umiejętność obsługi komputera,

7.      prawo jazdy kat. B.

3.Zadania:

1.    śledzenie najnowszych innowacyjnych światowych trendów w branży kolejowej,

2.    stałe moderowania kierunku rozwoju Klastra,

3.    dobór informacji umieszczanych na Platformie Technologii Kolejowej,

4.    bieżące kontakty z członkami Klastra w zakresie rozwiązywania ich problemów
w obszarze innowacyjności i transferu technologii,

5.    prowadzenie wraz z Animatorem Klastra warsztatów.

4.Wymaganedokumenty:

1.      CV i list motywacyjny– należyzłożyćosobiście bądź na adres email: koordynator@klasterkolejowy.com.pllubprzesłaćpocztądodnia  18 lutego 2013 r.naadres: StowarzyszeniePołudniowy Klaster Kolejowy  ul. Ligocka 103, 40- 568 Katowice


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."