Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Finansowanie inwestycji w sektorze kolejowym- Seminarium w Ambasadzie Brytyjskiej

AUTOR: Michał Bachleda | 11.03.2013

"Partnerstwo Publiczno-Prywatne: jak odblokować potencjał rynku?", oraz "PPP w sektorze kolejowym – bariery i wyzwania w finansowaniu projektów kolejowych: czy innowacyjne finansowanie ma szanse powodzenia w Polsce?" to tematy seminarium, które odbędzie się 26 marca. Organizatorem jest Ambasada Brytyjska oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Seminarium będzie okazją do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Skarbu, PKP SA, PKP PLK SA, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz innych instytucji sektora kolejowego rynku polskiego oraz brytyjskiego. Zarząd Południowego Klastra Kolejowego także potwierdził swój udział w tym wydarzeniu.


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."