Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

SZYBKI KONTAKT
Biuro Projektu
tel.
+48 668 894 583
ADRES
Południowy Klaster Kolejowy
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
NIP: 629-246-29-04
tel. +48 32 793 71 47
 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."