Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

 
11.06
Konferencja "Wyszehradzki Klaster..."
AUTOR: Michał Bachleda | 11.06.2013
Dnia 26 czerwca w Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" odbędzie się konferencja pn. "Wyszehradzki Klaster transportu intermodalnego jako odpowiedź na potrzeby organizacji działających na szlaku północ/ Bałtyk - południe Adriatyk" organizowanej przez GAPP SA oraz ARL Sp. z o.o w Gliwicach. Prezes Południowego Klastra Kole ...

Czytaj dalej ...
03.06
O Klastrze w PGT
AUTOR: Michał Bachleda | 03.06.2013
Zapraszamy do lektury artykułu w tygodniku logistycznym Polska Gazeta Transportowa, dotyczącego Południowego Klastra Kolejowego i podejmowanych w jego ramach działań. Treść można znaleźć tutaj. ...

Czytaj dalej ...
30.05
Memorandum ERCI - UNIFE
AUTOR: Michał Bachleda | 30.05.2013
27 maja 2013 r. w Dreźnie podczas obrad Komitetu Sterującego ERCI, w obecności przedstawicieli 8 kolejowych klastrów europejskich, zostało podpisane memorandum porozumienia pomiędzy Europejską Siecią Klastrów Kolejowych (European Railway Cluster Initiative) którego Południowy Klaster Kolejowy jest aktywnym członkiem, a stowarzyszeniem ...

Czytaj dalej ...
27.05
Pierwsza ERCI Konferencja
AUTOR: Michał Bachleda | 27.05.2013
W dniach 27 i 28 maja 2013 r. Zarząd Południowego Klastra Kolejowego uczestniczy w Pierwszej Konferencji Technicznej ERCI organizowanej przez BTS – Saksoński Klaster Przemysłu Kolejowego. Konferencja odbywa się w Dreźnie i dotyczyć będzie redukcji wibracji i hałasu w transporcie kolejowym. W jej trakcie odbędzie się również zebranie komitet ...

Czytaj dalej ...
10.05
Patronat UTK
AUTOR: Michał Bachleda | 10.05.2013
Z satysfakcją informujemy, że działalność Południowego Klastra Kolejowego została objęta Honorowym Patronatem Urzędu Transportu Kolejowego. List w tej sprawie otrzymany od Prezesa UTK Pana Krzysztofa Dyla można przeczytać tutaj ...

Czytaj dalej ...

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."