Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

 
30.05
Memorandum ERCI - UNIFE
AUTOR: Michał Bachleda | 30.05.2013
27 maja 2013 r. w Dreźnie podczas obrad Komitetu Sterującego ERCI, w obecności przedstawicieli 8 kolejowych klastrów europejskich, zostało podpisane memorandum porozumienia pomiędzy Europejską Siecią Klastrów Kolejowych (European Railway Cluster Initiative) którego Południowy Klaster Kolejowy jest aktywnym członkiem, a stowarzyszeniem ...

Czytaj dalej ...
27.05
Pierwsza ERCI Konferencja
AUTOR: Michał Bachleda | 27.05.2013
W dniach 27 i 28 maja 2013 r. Zarząd Południowego Klastra Kolejowego uczestniczy w Pierwszej Konferencji Technicznej ERCI organizowanej przez BTS – Saksoński Klaster Przemysłu Kolejowego. Konferencja odbywa się w Dreźnie i dotyczyć będzie redukcji wibracji i hałasu w transporcie kolejowym. W jej trakcie odbędzie się również zebranie komitet ...

Czytaj dalej ...
10.05
Patronat UTK
AUTOR: Michał Bachleda | 10.05.2013
Z satysfakcją informujemy, że działalność Południowego Klastra Kolejowego została objęta Honorowym Patronatem Urzędu Transportu Kolejowego. List w tej sprawie otrzymany od Prezesa UTK Pana Krzysztofa Dyla można przeczytać tutaj ...

Czytaj dalej ...
18.04
Konferencja "Innowacyjne narzędzia i technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w kolei w kontekście rozwoju klastra"- podsumowanie
AUTOR: Michał Bachleda | 18.04.2013
Południowy Klaster Kolejowy był organizatorem konferencji "Innowacyjne narzędzia i technologie w systemach zarządzania bezpieczeństwem w kolei w kontekście rozwoju klastra", która odbyła się 16 kwietnia 2013 r., w ramach trwających Targów Transportu, Spedycji i Logistyki Silesia TSL EXPO w Sosnowcu. Referat kierunkujący tematy ...

Czytaj dalej ...
14.04
Rozwój programu Shift2Rail w Polsce- spotkanie w Instytucie Kolejnictwa
AUTOR: Michał Bachleda | 14.04.2013
W dniu 9 kwietnia dr Marek Jabłoński- Wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Instytut Kolejnictwa oraz SIRTS na temat rozwoju programu Shift to Rail w Polsce, w którym brali udział liczni przedstawiciele polskich środowisk kolejowych. Gościem specjalnym był Dyrektor Generalny UNIFE, inicjator tego prze ...

Czytaj dalej ...

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."